Support
Sugarchin
095-654-7969, 089-526 5758, 02-872 7538, 02-872-7548
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

Sugarchin

 เลขที่บัญชี
6622303513
 ชื่อธนาคาร
กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
น.ส.ชุติภร เสาวโรจน์
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
สาขาบิ๊กชีประชาอุทิศ
 ค่าขนส่ง
ใช้ค่าขนส่งราคาเดียวกันทั้งร้าน และคิดเเยกตามเเต่ละชิ้น: ราคาสินค้าทั้งหมด + (ค่าขนส่ง x จำนวนชิ้น) = จำนวนเงินที่ต้องชำระ
จำนวนชิ้น x 30.00 บาท